صفحه اصلی

PRICE LIST

PHOTO GALLERY

PHOTO GALLERY

CONTACT US

 

9% مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه میگردد.

20% تخفیف ویژه

 

قیمت ریال قیمت دلار قیمت یورو 8٪ مالیات 15٪ خدمات نوع اتاق
3,160,000 0 0 -------- -------- تخت تک نفره همراه صبحانه
4,430,000 0 0 -------- -------- تخت دو نفره همراه صبحانه
5,720,000 0 0 -------- -------- تخت سه نفره همراه صبحانه
- 0 0 -------- -------- تخت چهار نفره همراه صبحانه
1,290,000 0 0 -------- -------- تخت اضافه همراه صبحانه